Da li postoji rješenje problema koji postoji u Ulici Branka Ćopića radi slijevanja oborinskih voda sa ulice Križ, te uslijed toga dolazi do plavljenja nekoliko porodičnih kuća i nastaje materijalna šteta?

Za  rješavanje problema koji postoji u ulici Branka Ćopića konsultovali smo jednu Projektantsku kuću kako bi smo iznašli riješenje koje bi ublažilo težinu situacije kod slijevanja oborinskih voda sa ulice Križ. Očekujemo idejno rješenje koje će najvjerojatnije ići u smjeru da se oborinske vode  dijelom usmjere na stranu prema Žegarskom groblju a dijelom niz ulicu Križ prema Kantonalnoj bolnici i time bi se rastretio udar oborinskih voda koje se slijevaju i pričinjavaju štetu objektima na tom dijelu Luka.Ujedno ćemo znati kolika će biti potrebna finansijaska sredstva da se problem riješi,i hoćemo li ih u ovom momentu moći obezbijediti. Problem je specifičan i dio je generalnog riješavanja kompletnogslivnog područja Luka koji je površine preko 100 ha, a za koje nije riješena oborinska kanalizacija, i nažalost nije bio obuhvaćen KFW projektom.