Da li postoji mogućnost dislokacije migranata izvan grada?