Da li postoji mogućnost da se uradi čišćenje dijela potoka u MZ Gata prema zaseoku „ Aličića poljana“ koji zbog zapušenosti izaziva poplave na putnoj komunikaciji ?