„Da li postoji mogućnost da JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać postavi jedan veliki kontejner u zaseok Vikiće, obzirom da mještani organizuju akciju čišćenja od posljedica nastalih nedavnom poplavom?“

Za postavljanje kontejnera kad su akcije čišćenja u pitanju treba se samo jedan do dva dana prije akcije čišćenja poslati zahtjev u Zavod, i isti će biti odobren.