Da li nadležna služba, odnosno komunalni redari vrše kontrolu i nadzor prostora za odlaganje smeća i drugog otpadnog materijala u trgovačkim centrima po službenoj dužnosti ili samo po prijavama građana?