Da li nadležna služba grada Bihaća ili JKP „Komrad“ Bihać imaju mapu svih nelegalnih deponija na području grada? Da li postoji plan uklanjanja takvih deponija te da li postoji procjena koliko sredstava treba obezbjediti da se uklone sve nelegalne deponije?