Da li je na području MZ Veliki Lug snimljeno stanje o protoku oborinskih voda?

Stanje proticaja oborinskih voda u MZ Veliki Lug snimljeno je kroz projekat „Sanacija i rekonstrukcija odvodnih kanala i potoka na području Općine Bihać“ iz 2008. godine koji je urađen od strane d.d. Zavod za vodoprivredu Sarajevo.