Da li je moguće privesti namjeni objekat koji se nalazi u neposrednoj blizini gradskog mezarja "Humci" i konačno završiti započeto, da isti ne predstavlja neprimjerenu i neuređenu građevinu tako svetog i značajnog mjesta?

U trogodišnjem planu JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać za period 2017-2019 planirano je početi sa radovima na objektu Kapela u 2018. i 2019. godini. Zbog materijalne situacije u kojoj se grad Bihać nalazi revidiranim planom za 2018. godinu investicionom ulaganju nije predviđen početak radova. Objekat je uvršten u regulacioni plan , a za objekat postoji građevinska dozvola i projektna dokumentacija. JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać intenzivno traga za izvorima finansiranja za završetak izgradnje objekta, te je poslove oko završetka izgradnje poslao kao projekat kapitalnih investicija prema JU "Razvojna agencija" USK-a.