Da li je JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać potpisao ugovor o zakupu parkinga sa Kantonalnom bolnicom "dr.Irfan Ljubijankić", a ukoliko jeste kolika je cijena zakupa na parkingu koju JKP plaća Kantonalnoj bolnici, a koliki je mjesečni iznos koji JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać naplati na istom parkingu?

Dana 05.03.2019. godine JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać je zaključio ugovor o zakupu viška nemedicinskog prostora sa ZU Kantonalna bolnica "dr.Irfan Ljubijankić". Za korištenje zakupljenog prostora zakupac se obavezuje plaćati mjesečni iznos u visini 6.505,00 KM ( PDV uključen). Mjesečni prihod koji je JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać u prošlom mjesecu, tj april 2019. godine  iznosio je 8.091,00 KM.