Da li je istina da su useljeni stanari u novoizgrađenu zgradu STO 2 , a da u istoj nije priključena voda, ko je izdao upotrebnu dozvolu i da li je moguće da se stanari usele u ovakvu zgradu?