Da li je došlo do hidrične epidemije u Bihaću otkako je dr. Cepić kao spec. higijene i ekologije angažirana u Zavodu za javno zdravstvo? Ako nije, zašto direktor JP Vodovod Bihać smatra da je preporuka Zavoda bila ishitrena?