Da li, i kada direktori javnih preduzeća planiraju ispoštovati Odluku o ograničavanju plata direktora koje je donijelo ovo Gradsko vijeće kao osnivač preduzeća u kojima su direktori?