Da li Gradska uprava Bihać i JKP“Komrad „ d.o.o. Bihać namjeravaju organizirati konkretne aktivnosti u vezi čišćenja i redovnog održavanja javnih površina uključujući i javne površine u naseljenim mjestima i u prirodi kuda vode migrantske rute prema R. Hrvatskoj tj. pograničnom području?