Da li će prije izbora za Savjete mjesnih zajednica i predsjednike MZ biti isplaćen rad članovima Savjeta MZ, zakupnina za smještaj i materijalni troškovi za rad istih?