Da li bazna stanica koja je postavljena na objekat „BINGO“ u MZ Ozimice I, posjeduje svu neophodnu dokumentaciju kako bi ista mogla tu da se postavi? Svi znamo da ovakve bazne stanice proizvode veliki nivo zračenja i samim tim utječu na zdravlje građana stoga grad Bihać mora da vodi računa o postavljanju baznih stanica.