ašto nisu realizirana sredstva u iznosu od 120.000,00 KM predviđena Budžetom grada za 2018 godinu namjenjena izgradnji kanalizacionog voda u MZ Veliki Lug? Pitanje postavlja u ime građana MZ Veliki Lug i građevinskog odbora , traži pismeni odgovor.