obavijest

Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata OCD koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godini

datum objave: 07.08.2019

Na osnovu člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 13/15), te člana 20. stav 2. Odluke o kriterijima, postupku odabira i načinu dodjele sredstava budžeta Općine Bihać za su/finansiranje projekata organizacija civilnog društva – OCD („Službeni glasnik općine Bihać“ broj: 8/13), Gradonačelnik Grada Bihaća, donosi:

Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godini

I

Utvrđuje se rang lista projekata organizacija civilnog društva (OCD) koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu kako slijedi:

 

 

R.b.

Naziv udruženja

Projekat

Broj bodova

Traženi budžet udruženja

Odobreni iznos

1.

Udruženje „ABC“

Takmičenje i izložba najboljih fotografija rijeke Una „ I Love Una 2019“

35,50

4.000,-

3.000,00 KM

2.

Udruženje „Lan“

Igrom do škole

29,75

4.000,-

1.000.00 KM

3.

Udruženje antifašista i boraca NOR-a,

Sa univerzalnom vrijednosti antifašizma kroz život

24,75

8.000,-

1.000,00 KM

4.

Udruženje Bodi building klub „Viktorija“

„Bihać Open 2019“

34,00

4.000,-

2.000,00 KM

5.

USR „Una“

Izrada ribarske osnove

27,00

5.300,-

1.000,00 KM

6.

Udruženje oboljelih od karcinoma dojke USK-a „UNA“

Svijet vas treba i novi dan za nju

34,50

4.000,-

3.000,00 KM

7.

Udruženje historičara Veritas historie

Dani Bihaćke republike

27,75

2.200,-

1.000,00 KM

8.

BBK “Daj krug“

VII biciklijada „Stazama rijeke Une 2019“

37,50

4.000,-

3.000,00 KM

9.

CEI „Nahla“ Bihać

Osnaživanje žena za zapošljavanje u administraciji

31,50

4.000,-

2.000,00 KM

10.

Klub borilačkih sportova „FAVORIT BH“

Nabavka ringa za trening

33,50

4.000,-

2.000,00 KM

11.

Udruženje „FENIX“

Streetball 2019

36,25

4.000,-

3.000,00 KM

12.

Udruženje Turistički klaster Unasana

Unapređenje životne sredine kroz kriterije održivog poslovanja

41,00

3.998,-

3.000,00 KM

13.

Centar za održivi razvoj „COR“

Kroz projekat do zaposlenja

33,50

3.996,-

2.000,00 KM

14.

UNA-SANA Bihać

Turnir košarke u kolicima „Bihać 2019“

29,50

4.000,-

1.000,00 KM

15.

„Udruženje gluhih i nagluhih“ Bihać.

„Kurs znakovnog jezika“ Stepen I i II

33,75

2.625,-

2.000,00 KM

 

II

Ovaj zaključak će se objaviti na web stranici Grada Bihaća i oglasnoj tabli Grada Bihaća.

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 Gradonačelnik

  Šuhret Fazlić