obavijest

Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2020. godina.

datum objave: 22.06.2020

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Broj: 07/2 - 36 -  904 /20

Bihać, 09.06.2020. godine

Na osnovu člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 13/15 i 15/18), te člana 11. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za projekte kulture, u gradu Bihaću, donosi:

Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2020. godina.

Utvrđuje se rang lista projekata kulture koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu kako slijedi:

 

Br.

Naziv organizacije

Naziv projekta

 

Ukupno bodovi

Odobreni iznos

 1.

Udruženje „ ABC“, Bihać

 

 

„Jesen na gelenderima“ manifestacija

30

2.500,00 KM

2. 

KUD „Bedem“ , ul.Krupska

V Internacionalna smotra tamburaša 2020

28

2.000,00 KM

 3.

Delijan Malkoč, Udruženje “ART - LAB” ul. Mehmeda Fazlića br.60

Nastavak opremanja prostora za bendove

21

1.500,00 KM

 4. 

Udruženje ART – LAB Bihać

 

Music Street food - festival

21

1.400,00 KM

 5. 

Udruženje za afirmaciju kulture i umjetnosti „BEL CANTO Bihać“ ul. AVNOJ-a br.20

Muzikom do srca

20

1.200,00 KM

 6. 

UG „ Gradski ženski hor Bihać“

Večer horske muzike

20

1.200,00 KM

 7. 

Bihaćka gradska inicijativa, Trg zlatnih ljiljana

Projekat „ Amanet“  izdavanje knjige

20

1.200,00 KM

 8. 

UG „KUN“ ul. Bakšaiškog odreda br.67

Biker  Rock beer festival

18

1.000,00 KM

 9. 

Ansambl „Prijatelji sa Une“ Bihać, ul dr. I. Ljubijankića

Kompletiranje muzičkih instrumenata i garderobe

18

1.000,00 KM

 10. 

Udruženje muzička organizacija “Soundkeepers” Bosanskih banova br.17

Imperium festival

18

1.000,00 KM

 11. 

UG „Bubamara – ART“, ul. Bakšaiškog odreda br.67

Novogodišnji dječiji festival „Djeca djeci“

16

1.000,00 KM

 

II

Ovaj Zaključak će se objaviti na web stranici Grada Bihaća i oglasnoj tabli Grada Bihaća.

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

                                                                         

    Gradonačelnik

     Šuhret Fazlić