obavijest

Sastavi Štabova Civilne zaštite mjesnih zajednica Grada Bihaća

datum objave: 24.03.2020

Shodno naredbama Kantonalnog štaba civilne zaštite, gradonačelnik Šuhret Fazlić - komandant Štaba Civilne zaštite Grada Bihaća Naredbom je imenovao štabove civilne zaštite mjesnih zajednica koji će imati obavezu da nadziru osobe kojima su izdata rješenja o samoizolaciji ili zdravstvenom nadzoru, te da u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica pružaju pomoć u snadbijevanju namirnicama građana starije životne dobi i građana za koje se iskaže potreba, kao i ostalih neophodnih radnji usmjerenih na suzbijanje posljedica po zdravlje stanovništva u uslovima pandemije koronavirusa COVID-19.

Štabovi Civilne zaštite po Mjesnim zajednicama

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Bakšaiš u sastavu:
Emir Muslić, komandant, Tel. 061-759-808 
Aris Mašić 
Valentino Vuković 
Safet Selmanović
Alen Ćehić 
Mustafa Vuković
Almir Alagić
Irman Alijagić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Brekovica:
Sead Ćehić, komandant, Tel. 061-896-930                            
Šefik Jukić
Midhad Bosnić
Safet Omeradžić
Aladin Kahrić
Nevzeta Bajrić
Šefik Bajrić
Zehrad Smajić
Nazif Jušić
Enes Hukarević
Šemsudin Čaušević

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Donje Prekounje:
Sabina Dervišević, komandant, Tel. 061-781-755                         
Kasim Ćurtović
Toni Harlaher
Edin Midžić
Ekrem Iftić
Hamdija Lipovača
Senka Piralić
Adnan Busuladžić
Irman Selimović
Adnan Kajtezović
Fatima Mehulić
Edin Felić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Gata:
Hasan Pašić, komandant, Tel. 061-860-204
Adis Keškić
Elvir Šabanagić
Aida Balić
Hasan Keškić
Afan Zolić
Denis Keškić
Admir Pečenković
Ramo Delić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Golubić:
Samir Dervišević, komandant, Tel. 060-30-06-646
Edvin Zuberi
Hadis Hrustanović
Jasmin Žerić
Senad Kurtović

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Gornje Prekounje:
Ermin Zulić, komandant, Tel. 061-162-122
Semira Alagić
Mehmed Mehmedović
Semira Alagić
Adnan Pečenković
Osman Saračević
Sebina Huseinović
Jusuf Majanović
Fahrudin Jukić
Muhamed Piralić
Ermin Lipović
Igor Pečenković 

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Izačić:
Rasim Islamović, konadant, Tel. 061-773-814
Šaban Bećiraj
Omer Balić
Esmir Sušić
Edvin Sulić
Suljo Felić
Safet Bunić
Tarik Islamović
Šaban Islamović

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Jezero-Privilica:
Asim Begatović, komandant, Tel. 062-536-536
Amir Fazlić
Adijan Hergić
Zrinko Mujanović
Ismet Mujanović

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Kamenica:
Ekrem Okić, komandant, Tel. 063-282-014
Fikret Felić
Hasib Kasupović
Adnan Mujkić
Ekrem Čavkić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Klokot-Papari:
Zerina Kurić, komandant, Tel. 061-472-444
Sejad Trejić
Sulejman Ćejvanović
Husein  Fajković
Fuad Mujagić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Kulen Vakuf:
Alija Dervišević, komandant, Tel. 061-860-390
Nermin Dedić
Sead Handžić
Smail Mehadžić
Nedžad Kosović

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Mali Lug:
Elvir Šehić, komandant, Tel. 061-790-039
Aldin Hafizović
Šefik Kličić
Fuad Šabić
Senida Karasalihović - Adilović

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Ozimice I:
Nedžad Mešić, komandant, Tel. 061-105-233 
Dinko Redžić
Dževad Felić
Rubija Kulenović
Arijana Kaliman
Šejla Ramić
Adnan Zulić
Emir Mahmutović

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Pokoj:
Amir Korčić, komandant, Tel. 062-791-972
Amir Zulić
Mersad Mujagić
Alaudin Zec
Osme Rodić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Ribić:
Adnan Dizdarić, komandant, Tel. 061-286-530
Senad Selimović
Ramzija Dedić
Enes Mušić
Adis Dizdarić
Jasmin Stupac
Azra Dizdarević

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Ripač:
Adil Mušeta, komandant, Tel 061-756-882
Hamza Šehić
Mirzet Sagrković
Jasmin Balić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Ružica:
Elvis Ajkić, komandant, Tel. 063-061-044
Damir Ajkić
Amar Dizdarić
Safet Čelebić
Elvisa Libić
Hasan Mehtić
Mirsad Kurtović

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Srbljani:
Nijaz Malkoč, komandant, Tel. 061-849-327
Selmir Dulić
Safet Hodžić
Anel Alibabić
Azra Ibrišimović
Ahim Jusić
Sead Dulić
Harzudin Skiljan
Eldin Bajrić
Amir Hodžić
Enes Prošić
Semir Dulić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Vrsta:
Arif Abdić, komandant, Tel. 061-100-723
Zinet Imširović Zino
Izet Selimović
Amir Abdijanović
Ahmet Halilagić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Centar:
Tenzila Skopljak, komandant, Tel. 061-277-307
Jusuf Muslić
Zumreta Jogić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Čavkići:
Indira Ćehić, komandant, Tel. 062-584-803
Zarfin Midžić
Suad Fileković
Muharem Čavkić
Kasim Ćehić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Harmani:
Dževad Harbaš, komandant, Tel. 061-231-158
Edin Puškar
Rusmir Behić
Nihad Karabegović
Admir Mirvić
Amir Fajić
Ervin Bunić
Sanela Šarić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Hatinac:
Sulejman Alagić, komandant, 061-580-967
Mirsad Kasupović
Halil Hadžić
Senka Kuduzović
Bejza Majanović
 
Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Luke:
Mujo Koričić, komandant, Tel. 061-742-575
Aljoša Bobić
Arman Zećirević
Amir Nuspahić
Senad Alagić
Ismet Hrkić
Adnan Šečić
Mirsad Zulić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Martin Brod:
Mišo Knežević, komandant, Tel. 066-230-469
Aleksandar Drobac
Darko Knežević
Mitra Marčeta
Dragan Karanović

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Orašac:
Ramo Zulić, komandant, Tel. 061-436-914
Admir Hrnjica
Azam Dedić
Mersud Dedić
Aldijana Kozlica

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Ozimice II:
Hasib Sulić, komandant, Tel. 061-463-344
Sead Džanić
Enes Delić
Slavko Lipić
Suad Sedić
Suad Balić
Rifat Emrulović

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Pritoka:
Adem Šušnjar, komandant, Tel. 061-603-531
Rihad Veladžić
Nedžad Salihović
Enes Karamanlić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Skočaj:
Stipe Prša, komandant, Tel. 062-175-846
Kata Dejanović
Ružica Rogić
Stipe Živković
Kata Bilić

Formira se štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Sokolac:
Eladin Žerić, komandant, Tel. 061-921-663
Ferid Kurtović
Emir Bulić
Esad Žerić
Hasan Kurtović

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Vedro Polje:
Hazmir Alivuk, komandant, Tel 061-603-691
Slavica Lovrić
Mate Šimić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Veliki Lug:
Jasmin Đulkić, komandant, Tel. 061-173-011
Nijaz Hodžić
Kasim Vojić
Sejad Šehić
Refik Čolić
Alija Glumac
Ismar Hodžić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Veliko Založje:
Jasmin Kazaz, komandant, Tel. 061-137-657
Midhet Mahmutović
Elmedin Mujnović

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Zavalje:
Marjan Prša, komandant, Tel. 062-415-111
Marko Veljača
Amra Selimović-Peršić
Safija Budimlić

Formira se Štab Civilne zaštite Mjesne zajednice Žegar:
Željko Altić, komandant, Tel. 061-166-966
Frane Anušić
Zoran Anušić
Tomislav Konjević