obavijest

Poziv za učešće u Javnoj raspravi o izrađenom ,,Planu upravljanja okolišem (PUO) za sistem navodnjavanja u podprojektnim područjima Klokot-Papari i Bakšaiš u Gradu Bihaću (Nacrt)

datum objave: 14.08.2019

Poziv za učešće u Javnoj raspravi o izrađenom ,,Planu upravljanja okolišem (PUO) za sistem navodnjavanja u podprojektnim područjima Klokot-Papari i Bakšaiš u Gradu Bihaću (Nacrt)

Navedena dokumentacija izrađena je u okviru ,,Projekta razvoja navodnjavanja u BiH" kojeg implementira Ured PIU šumarstva i poljoprivrede pri Federalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a financira Svjetska banka.

Javna rasprava održati će se dana 20.08.2019. godine (utorak) o zgradi Osnovne škole ,,Kamenica" (MZ Kamenica, Grada Bihać) sa početkom o 10:00 sati.