obavijest

Postupak javne nabavke - roba zaštitne rukavice veličina S, L, M

datum objave: 14.04.2020

Služba za  stručne i zajedničke poslove Grada Bihaća provodi postupak javne nabavke roba – nabavka robe zaštitne rukavice veličina S, L, M putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Obzirom da se postupak provodi bez objave obavještenja na osnovu člana 21.stav 1. tačka d),

Ugovorni organ je u obavezi u skladu sa članom 28. stav (4). na  svojoj internetskoj stranici objaviti informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

U prilogu dostavljamo tekst Informacije: NABAVKA RUKAVICA