obavijest

Postupak javne nabavke roba – sjemena za povrtlarske kulture

datum objave: 08.04.2020

Služba za  stručne i zajedničke poslove Grada Bihaća provodi postupak javne nabavke roba – nabavka robe sjemena povrtlarske kulture putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Obzirom da se postupak provodi bez objave obavještenja na osnovu člana 21.stav 1. tačka d),

Ugovorni organ je u obavezi u skladu sa članom 28. stav (4). na  svojoj internetskoj stranici objaviti informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

SJEME ZA POVRTLARSKE KULTURE