obavijest

Obavijest zainteresiranim prevoznicima Grada Bihaća

datum objave: 15.01.2021

Služba za komunalne djelatnosti,  vode i zaštitu okoliša

Komisija za odobravanje i registraciju redova vožnje

Broj: 04/1-27-3781-7/20

Na osnovu člana 21. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH", br: 79/13,91/14,98/14 i 84/15), Komisija za odobravanje i registraciju  redova vožnje na gradskim autobusnim linijama na području grada Bihaća,

Obavještava zainteresirane prijevoznike

Prvo čitanje prijedloga redova vožnje na gradskim autobusnim linijama na području grada Bihaća obavit će se u Gradskoj upravi Grada Bihaća dana 28.01.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 09:00 sati, a drugo čitanje istog dana i na istom mjestu sa početkom u 11:00 sati.

Ovlaštena osoba za zastupanje prijevoznika u postupku odobravanja redova vožnje je osoba upisana u Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar ili osoba koja ima pisano i ovjereno ovlaštenje za zastupanje izdato od strane prijevoznika kojeg zastupa. Original ovlaštenja za zastupanje predaje se Komisiji prije početka Prvog čitanja.

Zainteresovani prijevoznici sa pravom prigovora dužni su, u skladu sa odredbama člana 31. stav (3) Pravilnika dostaviti sve dokaze iz člana 11. stav 1. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra najkasnije do 25.01.2021. godine (ponedjeljak).

           Predsjednik Komisije:

       Elvira Hadžić, dipl.pravnik

PRILOG:  KNJIGA PRIJEDLOGA REDOVA VOŽNJE ZA ODOBRAVANJE I REGISTRACIJU REDOVA VOŽNJE NA GRADSKIM AUTOBUSNIM LINIJAMA NA PODRUČJU GRADA BIHAĆA