obavijest

Obavijest JP Vodovod Bihać

datum objave: 19.03.2020

Na osnovu odluke Štaba Civilne zaštite Grada Bihaća te proglašenja stanja nesreće na teritoriji F BiH uslijed pandemije koronavirusa na snazi je poseban režim rada ustanova i javnih preduzeća kojima je osnivač Grad Bihać. U skladu s tim JP ''Vodovod'' d.o.o. Bihać obavještava korisnike o sljedećem:

1.    Rad sa strankama ograničen je na period od 8:00 do 13:00 h
2.    Mole se stranke da dolaze samo u hitnim i neodložnim slučajevima, jer će se ograničiti broj stranaka koji mogu istovremeno boraviti u prostorijama JP ''Vodovod'' d.o.o. Bihać
3.    Terenski rad biti će prilagođen mjerama hitnosti i nužnosti i biti će reduciran u vremenu mogućeg širenja zaraze
4.    U skladu sa navedenom odlukom privremeno se zatvara blagajna ''Prekounje'' (Bihaćkih branilaca bb) i blagajna ''Ozimice I'' (Murat-bega Ibrahimpašića bb)
5.    Račune i druga dugovanja stranke mogu uplatiti u poslovnici ''Harmani'' (Tržni centar Harmani, ZAVNOBIH-a bb) u periodu od 8:00 do 12:00 h
6.    Sve informacije, hitne i prioritetne usluge stranke mogu obaviti putem sljedećih brojeva telefona:
-    Služba za odnose sa korisnicima: 037/318-265
-    Služba tehničke pripreme i razvoja: 037/318-257
-    Služba za financije i računovodstvo: 037/318-260
-    Služba općih i pravnih poslova: 037/318-253
7.    Također, sve informacije, hitne i prioritetne usluge stranke mogu obaviti i putem e-mail adrese vodovod@vodovod-bihac.ba ili poštom na adresi Ivana Frane Jukića 13, 77000 Bihać.