obavijest

Naredba Štaba Civilne zaštite o izmještanju migranata

datum objave: 21.03.2020

S obzirom da je proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće uzrokovane Korona virusom na području BiH, FBiH i USK-a time su se stekli zakonski uvjeti da Štab civilne zaštite Grada Bihaća zbog opasnosti od širenja korona virusa (COVID-19) izda Naredbu o izmještanju migranata na lokalitet Lipa. Za provođenje ove Naredbe nužna je suradnja i asistencija MUP-a USK-a koja je i ranije potvrđena. Trenutno su u toku radovi na pripremanju parcele u vlasništvu Grada na lokalitetu Lipa, te će na istoj u vrlo kratkom roku biti osigurani osnovni uvjeti za premještanje migranata sa ilegalnih lokacija i stavljanje pod nadzor.