obavijest

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove Javnog poziva za odabir korisnika poticajnih sredstava za program “Poticaji za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća“

datum objave: 12.11.2019

Komisija za provođenje postupka odabira korisnika „Programa poticaja za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća“ za 2019.godinu, nakon razmatranja i ocjene pristiglih prijava – projektnih prijedloga, sačinila je listu aplikanata koji ispunjavaju uslove Javnog poziva i utvrđene kriterije i listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove Javnog poziva, kako slijedi:

 Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove Javnog poziva za odabir korisnika poticajnih sredstava za program “Poticaji za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća“

 

 

I

 

Postojeći poslovni subjekti

Ukupan iznos poticajnih sredstava

1.

„EE Commerce“d.o.o.Bihać

10.000,00 KM

2.

Poljoprivredna proizvodnja „Orhideja“

10.000,00 KM

3.

Domaća radinost „Kuća farmacije-Zehra“

10.000,00 KM

4.

Domaća radinost „Pčelica“

8.000,00 KM

 

 II

 

Fizička lica koja će registrirati djelatnost

 

 

1.

Sušić Nusret

10.000,00 KM

 

     

Lista aplikanata koji ne ispunjavaju uslove Javnog poziva za odabir korisnika poticajnih sredstava za program “Poticaji za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća“

 

I

 

Postojeći poslovni subjekti

 

1.

Domaća radinost “Herbalia“ Ul.Nerkeza Smailagića br.31., Bihać, vl.Mujadžić Pamela

2.

Domaća radinost „MM“ Ul.Nerkeza Smailagića br.31., Bihać, vl.Mirzet Mujadžić

 

II

 

Fizička lica koja će registrirati djelatnost

 

1.

Keškić Sebira, Ul.žrtava fašizma br.22., Bihać

  2.

Bajrektarević Hajrija Ul.dr.Irfana Ljubijankića br.78., Bihać

  3.

Muslić Samira Ul.bakšaiškog odreda br.47., Bihać


 Napomena: 

Aplikanti koji ne ispunjavaju uslove Javnog poziva dostavili su nepotpune prijave.

Komisija: 

 1. Adelhaida Zametica, predsjednik

 2. Svjetlana Kurbegović, član

  3. Damir Ruždijić, član