obavijest

Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije crne tačke, kružni tok Kamenica u Bihaću

datum objave: 31.01.2020

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Grada Bihaća i naselja koja gravitiraju području namjeravane rekonstrukcije crne tačke, kružni tok Kamenica da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI
o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije crne tačke, kružni tok Kamenica u Bihaću

koja će se održati, u prostorijama JU Osnovna škola Kamenica 17.02.2020. godine u 11.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: http://jpcfbih.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38 i na web stranici Grada Bihaća.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 17.02.2020. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

 

Dnevni red:

1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije crne tačke, kružni tok Kamenica u Bihaću

2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

Nacrt Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije crne tačke, kružni tok Kamenica u Bihaću