obavijest

Javna rasprava na revidirani Nacrt Regulacionog plana naselja Repušine i Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana “Ceravci I” za područje F uvođenjem nove mikrolokacije F1

datum objave: 28.01.2020

Pozivaju se građani da prisustvuju javnoj raspravi na Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana “Ceravci I” za područje F uvođenjem nove mikrolokacije F1 koja će se održati dana 7. februara 2020. godine sa početkom u 12:00 sati u Salonu za vjenčanja u prizemlju Gradske uprave Bihać.

Isti dan, 7. februara 2020. godine sa početkom u 13:00 sati u Salonu za vjenčanja Gradske uprave Bihać održati će se javna rasprava na revidirani Nacrt Regulacionog plana naselja Repušine.