Komisije gradskog vijeća

1. Komisija za izbor i imenovanja:

 1. Zulfikar Handukić, predsjednik
 2. Adnan Habibija, zamjenik predsjednika
 3. Ahmed Fatkić, član
 4. Edin Felić, član
 5. Damir Pečenković, član


2. Komisija za rukovođenje tajnim glasanjem:

 1. Refik Imširević, predsjednik
 2. Muhamed Čavkunović, zamjenik predsjednika
 3. Hasan Keškić, član


3. Administrativna komisija:

 1. Hasan Keškić, predsjednik
 2. Nedin Dedić, zamjenik predsjednika
 3. Mustafa Zulić, član
 4. Emir Hafizović, član
 5. Dinko Redžić, član


4. Statutarna komisija:

 1. Davor Župa, predsjednik
 2. Senad Dizdarić, zamjenik predsjednika
 3.  Almir Budimlić, član
 4. Nedžad Mešić, član
 5. Adis Šušnjar, član
 6. Nijaz Malkoč, član
 7. Asmir Budimlić, član
 8. Elvira Čaušević, članica
 9. Elvedin Sedić, član


5. Komisia za finansije i budžet:

 1. Adnan Habibija, predsjednik
 2. Armin Amidžić, zamjenik predsjednika
 3. Rusmira Konjević, članica
 4. Emil Muharemagić, član
 5. Meho Kličić, član
 6. Anesa Ibukić, članica
 7. Mara Đug, članica


6. Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša:

 1. Davor Župa, predsjednik
 2. Zulfikar Handukić, zamjenik predsjednika
 3. Hilmo Kozlica, član
 4. Mersud Dedić, član
 5. Asmir Budimlić, član
 6. Mustafa Zulić, član
 7. Elvira Čaušević, članica


7. Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku:

 1. Sej Ramić, predsjednik
 2. Rusmira Konjević, zamjenica predsjednika
 3. Refik Imširević, član
 4. Almira Seferagić, članica
 5. Alijana Rekanović, članica
 6. Hasan Fatkić, član
 7. Mirjana Mujakić, članica


8. Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade:

 1. Armin Amidžić, predsjednik
 2. Adis Šušnjar, zamjenik predsjednika
 3. Mersud Dedić, član
 4. Arnel Kozlica, član
 5. Dinko Bećirspahić, član
 6. Senita Handukić, članica
 7. Azra Tahrić, članica


9. Komisija za lokalnu samoupravu:

 1. Meho Kličić, predsjednik
 2. Emil Muharemagić, zamjenik predsjednika
 3. Sanel Havić, član
 4. Nijaz Malkoč, član
 5. Alen Hajrulahović, član
 6. Hilmo Kozlica, član
 7. Samir Aličić, član


10. Komisija za žalbe:

 1. Ahmed Fatkić, predsjednik
 2. Irman Alijagić, zamjenik predsjednika
 3. Sanel Havić, član
 4. Dinko Bećirspahić, član
 5. Ajla Ramić, član


11. Komisija za predstavke i prijedloge:

 1. Nedžad Mešić, predsjednik
 2. Senad Dizdarić, zamjenik predsjednika
 3. Almir Budimlić član
 4. Nedin Dedić, član
 5. Aljoša Bobić, član


12. Komisija za odlikovanja i priznanja:

 1. Sej Ramić, predsjednik
 2. Amra Ćehajić, zamjenik predsjednika
 3. Sejad Hambašić, član
 4. Arnel Kozlica, član 
 5. Selam Bunić, član


13. Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova:

 1. Irman Alijagić, predsjednik
 2. Hasan Keškić, zamjenik predsjednika
 3. Muhamed Čavkunović, član
 4. Asmir Felić, član
 5. Almira Seferagić, članica
 6. Edina Liđan, članica
 7. Amel (Sulejman) Alagić, član


14. Etička komisija:

 1. Edin Felić, predsjednik
 2. Amra Ćehajić, članica
 3. Asmir Felić, član
 4. Kadir Čirić, član predstavnik mjesnih zajednica
 5. Marijan Mihić, član predstavnik civilnog društva
 6. Jusuf Sedić, član predstavnik civilnog društva
 7. Dinko Hadžović, član predstavnik medija


15. Komisija za sigurnost i regulaciju saobraćaja Grada Bihaća:

 1. Elvedin Omanović, predsjednik, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a
 2. Nijaz Hodžić, predstavnik iz reda građana
 3. Senad Kovačević, predstavnik iz reda građana
 4. Muhamed Čavkunović, predstavnik Gradskog vijeća
 5. Refik Imširević, predstavnik Gradskog vijeća
 6. Amir Delić, predstavnik JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać
 7. Silva Tomljenović Grgić, predstavnik Gradskog organa uprave