javni pozivi

Poništenje javnog konkursa za prijem državnog službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća

datum objave: 24.12.2019

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA

za prijem državnog službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća

 

Poništava se Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme na period od godinu dana u Gradski organ uprave grada Bihaća objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 19.12.2019. godine, za radno mjesto:

  1. Saobraćajni inspektor u Službi za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i komunalnu inspekciju

- broj izvršilaca ...............................................................................................1 (jedan)

Obrazloženje: Javni konkurs se poništava za navedeno radno mjesto radi pokrenutih aktivnosti na unutrašnjoj reorganizaciji Gradskog organa uprave Grada Bihaća.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić