javni pozivi

Javni poziv za davanje u zakup poslovne prostorije putem javnog nadmetanja

datum objave: 14.10.2020

Na osnovu člana 6. stav (1) Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj:15/17 i 12/19)  i čl. 52 Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 13/15 i 13/18) Gradonačelnik Bihaća,  r a s p i s u j e

Javni poziv
za davanje u zakup poslovne prostorije putem javnog nadmetanja


Predmet javnog poziva je poslovna prostorija u Bihaću, u ul. Bosanska br. 4, u prizemlju zgrade Gradske uprave Bihać, u sklopu Centra za pružanje usluga građanima, površine 7,98 m².

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje