javni pozivi

Javni natječaj "EkoArt"

datum objave: 27.12.2019

JAVNI NATJEČAJ "EKOART"

JU „Gradska galerija“ Bihać sa partnerima Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta USK-a u cilju podizanja i unaprijeđenja ekološke svijesti kod djece školskog uzrasta, promoviranja ekoloških vrijednosti kroz odgojno - obrazovni rad te poticanja ka podizanju kvalitete življenja u skladu s očuvanjem okoline u kojoj žive raspisuje NATJEČAJ „EkoArt“
za izradu plakata i video rada na temu ekologija i zaštita životne sredine za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Unsko-sanskog kantona.

1. Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Unsko-sanskog kantona.

2. Tema natječaja je vizuelna poruka/priča koja u afirmativnom smislu govori o ekologiji i zaštiti životne sredine.

3. Natječaj se raspisuje za:
a) Najbolji „EkoArt“ video rad u dvije kategorije: Osnovna i srednja škola
b) Najbolji „EkoArt“ plakat u dvije kategorije: Osnovna i srednja škola.

4. Pristigle radove će ocjenjivati stručni žiri koji će dodijeliti nagrade za prva tri rada u svim kategorijama.

5. Broj radova koje može prijaviti jedan autor (samostalno ili u grupi) ograničen je na tri.

6.Sudjelovanjem na ovom natječaju sudionici potvrđuju da je njihov rad njihovo originalno djelo i da posjeduju sva autorska prava za njegovo prikazivanje i javno objavljivanje u dijelovima ili u cjelini.

7. Nagrade su:
- Najbolji „EkoArt“ video rad Osnovna škola: 1. nagrada fotoaparat, 2. nagrada mobitel, 3. nagrada bluetooth zvučnik
- Najbolji „EkoArt“ plakat Osnovna škola: 1. nagrada fotoaparat, 2. nagrada mobitel, 3. nagrada bluetooth zvučnik
- Najbolji „EkoArt“ video rad Srednja škola: 1. nagrada fotoaparat, 2. nagrada mobitel, 3. nagrada bluetooth zvučnik
- Najbolji „EkoArt“ plakat Srednja škola: 1. nagrada fotoaparat, 2. nagrada mobitel, 3. nagrada bluetooth zvučnik.

8. Tehnički podaci za izradu plakata:
Dimenzije: A2 (420x594mm)
Format: JPEG (minimalno 72 dpi)
Plakate slati na email adresu gradskagalerijabihac@gmail.com, maksimalna veličina fajla ne smije prelaziti 30 MB.

9. Tehnički podaci za izradu video rada:
Trajanje : Minimalno 3 minute a maksimalno 10 minuta (radovi sa trajanjem manje od 3 i više od 10 minuta neće biti uzeti u razmatranje).
Dimenzije: Minimalna veličina HD (1920x1080), maksimalna veličina 4K UHD (3840x2160)
Ratio: 16:9
Format: MP4
Video radove slati na email adresu gradskagalerijabihac@gmail.com putem WeTransfer servisa (https://wetransfer.com/).

10. Radove slati zajedno sa popunjenim Prijavnim obrascem koji se može skinuti sa zvanične web stranice JU „Gradska galerija“ Bihać www.ggbihac.com.

11. Rok za dostavljanje radova je najkasnije do 29. februar 2020. godine. Radovi pristigli nakon navedenog datuma neće biti razmatrani.

12. Rezultati natječaja će biti objavljeni u prvoj polovini marta 2020. godine.

Za sve dodatne informacije upite slati na gradskagalerijabihac@gmail.com.