Humanitarna udruženja


UMDD Merhamet Bihać „Narodna kuhinja“
Ulica Bedem  10,
Telefon - 037/223-095

Merhamet muslimansko dobrotvorno društvo  javna kuhinja „Imaret“
Ulica Midžić mahala 3,
Telefon - 037/311-728

UMDD Merhamet Bihać
Ulica Bedem 10,
Telefon - 037/223-095

Udruženje ”ABC”
Ulica Bedem bb,
Telefon - 061/604-313

UG „Žene sa Une“
Ulica Krupska 26,
Telefon - 037/220-855

 ,,Udruženje gluhih i nagluhih" Grada Bihaća
Ulica Džanić mahala 18
Telefon - 060/335 78-43

Savez ,,Udruženja gluhih i nagluhih" Unsko-sanskog kantona
Ulica Džanić mahala 18
Telefon - 060/335 78-43

Udruženje građana „Rom“
Ulica Grabeška bb,
Telefon - 061/809-096          

Crveni križ USK-a
Ulica Branislava Đurđeva bb,
Telefon - 037/226-092

Udruženje „Radosti druženja“
Ulica Hazima Šabanovića 9 ,
Telefon - 037/310-815

Udruženje penzionera
Ulica Hošića mahala  4,
Telefon - 037/312-924          

Udruženje „Prijatelj“
Ulica Bihaćkih branilaca 5,
Telefon - 062/745-466

Udruženje žena oboljelih od raka dojke „Una“,
Ulica
Telefon - 062/109-693,

Udruženje slijepih USK-a
Ulica  Krupska bb,
Telefon - 037/226- 034

UG „Život sa down sindromom USK-a“
Ulica El Gazalije 59,
Telefon - 062/592-428

Udruženje „Glas žene“
Ulica Bihaćkih branilaca 15,
Telefon - 037/220-883

Udruženje ˝Hroničnih bubrežnih bolesnika˝ USK
Ulica Krupska 2,
Telefon - 037/220-866 i 037/477-693

Udruženje ˝Društvo za zaštitu i uzgoj sitnih životinja Bihać˝
Turija bb,
Telefon - 061/752-183

Udruženje oboljelih od šećerne bolesti
Ulica Bedem 10,
Telefon - 037/223-974

Udruženje darivalaca krvi Bihać
Krupska bb,
Telefon - 037/221-926

NVO "Alfa"
Ulica 501. slavne 53,
Telefon - 061/581-080

Društvo za stvaranje kulture čuvanja i zaštitu rijeke Une "Unski smaragdi"         
Ulica 502.viteške brigade,
Telefon - 061/608-963          

UG za spašavanje i zaštitu životinja „Spas"
Ulica Bosanska 1,
Telefon - 062/177-188

Fondacija "Duga Art"
Kulen Vakuf  Patriotske lige 2,
Telefon - 37/319-159

Udruženje Ženska edukaciona organizacija "Iskre"
Ulica Mimara Hajredina bb  
Telefon - 061/860-678       

Udruženje "Solidarnost"
Ulica Krupska 26,
Telefon - 061/604-093 i 037/223-485           

Udruženje distrofičara USK
Ulica Krupska 2,
Telefon - 037/ 228-499

Udruženje roditelja „Ruka ruci“
Ulica Irfana Ljubijankića 56,
Telefon - 062/547-637