Gradska preduzeća

Javno komunalno preduzeće "Komrad" d.o.o. Bihać
Ivana Frane Jukića 61
Tel: +387 (0)37 318 018
E-mail: komrad@komrad-bihac.ba

Izvjestaj o poslovanju JKP Komrad za 2017. godinu 

Izvještaj o radu JKP Komrad 2018. godina

Web: https://www.komrad-bihac.ba

Javno preduzeće "Vodovod" d.o.o. Bihać
Ivana Frane Jukića bb
Tel: +387 (0)37 318 250
E-mail: info@vodovod-bihac.ba

Izvjestaj  o poslovanju  za 2017. godinu

Izvještaj o radu JP Vodovod 2018. godina

Web: http://www.vodovod-bihac.ba

Javno preduzeće "Radio - televizija Bihać" d.o.o. Bihać
Krupska bb
Tel: +387 (0)37 222 707
E-Mail: kontakt@rtvbihac.ba

Web: http://www.rtvbihac.ba

Javno preduzeće "Veterinarska stanica" d.o.o. Bihać
Sadika Sadikovića 3
Tel: +387 (0)37 333 263
E-mail: vvet.stanica@bih.net.ba

Javno preduzeće "Aerodrom Bihać" d.o.o. Bihać
Bosanska 4
Tel: +387 (0)37 229 605
E-mail: aerodrom.bihac@bihac.org

Business - Tourist Airport Bihać

Javno preduzeće Turistička zajednica Grada Bihaća

Bosanska 1
77000 Bihac

Broj telefona 037 963-456

Web: www.visitbihac.ba