Budžetski izvještaji

Izvještaj o radu i poslovanju JKP Komrad d.o.o. za 2017. godinu
Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća i Informacija o trošenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 01.01. - 30.09.2018. godine
Izvještaj o izvršenju Budžeta i tekuće rezerve za period januar-juni 2018. godine
Izvještaj o izvršenju budžeta i Informacija o trošenju tekuće rezerve za januar-mart 2018. godine
Izvjestaj o izvršenju budžeta i Informacija o trošenju tekuće rezerve za 2017. godinu
Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. - 30.09.2017. godine
Izvjestaj o izvrsenju Budzeta za prvi kvartal 2017. god
Izvjestaj o izvrsenju Budzeta za 2016. god
Izvjestaj o izvrsenju Budzeta za januar-mart 2015. god
Izvjestaj o izvrsenju Budzeta za januar-juni 2015. god
Izvjestaj o izvrsenju Budzeta za 2014. god
Izvjestaj o izvrsenju Budzeta za januar-juni 2014. god
Izvjestaj o izvrsenju Budzeta za 2013. god
Izvjestaj o izvrsenju Budzeta za januar-juni 2013. godine