Boračka udruženja


Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Grada Bihaća
Ulica bihaćkih branilaca bb
Telefon - 037/ 311-537          

Udruženje demobilisanih boraca odbrambeno oslobodilačkog rata
Bosanske državnosti 2,
Telefon - 037/221-568

Udruženje učesnika Armije RBiH liječenih od PTSP Grada Bihać "Stres"
Ulica 502. viteške brigade 17,
Telefon - 061/353-469

Udruženje boraca "Patriotske lige" Bihać
Ulica Bosanske državnosti 2,
Telefon - 037/ 221-568

Savez logoraša Bihać
Ulica 5.korpusa 5,
Telefon - 062/241-124

Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Bihać - Zlatni ljiljani
Ulica Krupska bb,
Telefon - 037/223-902

Udruženje "Zlatna policijska zvijezda"
Ulica 502. Viteške brigade 2,
Telefon - 061/142-667

Udruga dragovoljaca i veterana HVO-a
Ulica Vedro Polje bb,
Telefon - 061/ 833-084         

HVIDRA Bihać (Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata)
Ulica Miroslava Krleže 1,
Telefon - 037/223-556          

Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja HVO-a Bihać
Ulica Miroslava Krleže 1,
Telefon - 037/223-556, 037/372-059    

Udruga nositelja ratnih priznanja "Red hrvatskog trolista" Bihać
Prostorije INE (Ulica HVO-a bb),
Telefon - 061/763-729

Organizacija RVI -a Grada Bihać
Ulica Krupska bb ,
Telefon - 037/220-802

Udruženje jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" Grada Bihać
Ulica Bihaćkih branilaca 5,
Telefon - 062/237-014

Udruga oboljelih pripadnika HVO-a u domovinskom ratu 92-95 "Jednakost"
Ulica Vatroslava Jagića 52,
Telefon - 061/699-247          

Udruženje borci - veterani Luke
Ulica Muhsina Rizvića 1,
Telefon - 061/698- 555        

Udruženje "Vazduhoplovna grupa" Bihać
Ulica Harmani H 3/2,
Telefon - 063/ 793-344

Udruženje civilnih žrtava rata
Ulica Ćamila Salihodžića 81
Telefon - 061/718-541