Vijesti
Obavijesti
Javni Pozivi
DOGAĐAJI
Kontakt podaci

+ Kabinet gradonačelnika
 • Edin Moranjkić
 • tel: 037/229-601
  e-mail: edin.moranjkic@bihac.org
+ Sekretar Gradskog organa uprave
 • Sinha Kurbegović
 • tel: 037/229-604
  e-mail: sinha.kurbegovic@bihac.org
+ Služba za stručne i zajedničke poslove
 • Edin Kulenović
 • tel: 037/229-606
  e-mail: edin.kulenovic@bihac.org
+ Služba za urbanističko planiranje i građanje
 • Esma Krupić
 • tel: 037/229-682
  e-mail : esma.krupic@bihac.org
+ Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša
 • Jasmin Stambolija
 • tel: 037/229-637
  e-mail: jasmin.stambolija@bihac.org
+ Služba za finansije
 • Jasmina Ćoralić
 • tel: 037/229-650
  e-mail: jasmina.coralic@bihac.org
+ Služba za imovinsko-pravne poslove i katastarske poslove
 • Dženata Džehverović - Župa
 • tel: 03/229-662
  e-mail: dzenata.zupa@bihac.org
+ Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
 • Jadranka Redžić
 • tel:037/229-649
  e-mail: jadranka.redzic@bihac.org
+ Služba za inspekcijske poslove
 • Suvad Tutić
 • tel: 037/229-615
  e-mail: suvad.tutic@bihac.org
+ Služba za internu reviziju
 • Damir Đug
 • tel: 037/229-681
  e-mail: damir.djug@bihac.org
+ Služba za lokalni ekonomski razvoj
 • Nijaz Lipovača
 • tel: 037/229-629
  e-mail: nijaz.lipovaca@bihac.org
+ Služba civilne zaštite
 • Fuad Dedić
 • tel: 037/226-134
  e-mail: fuad.dedic@bihac.org
+ Služba za stručne poslove Gradskog vijeća Bihać
 • Zlata Ibrahimpašić
 • tel:037/229-607
  e-mail: zlata.ibrahimpasic@bihac.org
+ Jedinica za implementaciju projekata
 • Ermin Merdanić
 • tel: 037/229-638
  e-mail : ermin.merdanic@bihac.org
+ Gradsko pravobranilaštvo
 • Kemal Redžić
 • tel: 037/226-402
  e-mail: kemal.redzic@bihac.org
suhret fazlic

Šuhret Fazlić

Gradonačelnik +387(0)37/229-605 kabinet@bihac.org
edin moranjkic

Davor Župa

Predsjedavajući Gradskog vijeća +387(0)37/229-607 vijece@bihac.org
Informacijski centar
+387(0)37/229-618
Matični ured
+387(0)37/229-634
Komunalna inspekcija
+387(0)61/174-336
Građevinska inspekcija
+387(0)61/165-546
besplatni viber telefon 061 057 057
Besplatni VIBER telefon uveden je u cilju bolje, brže i lakše komunikacije sa građanima, tj. kako bi se građani mogli potpuno besplatno informisati o pravilima, procedurama, nadležnostima i svim ostalim pitanjima vezanim za Gradsku upravu Grada Bihaća, odnosno kako bi na jednostavan način mogli vršiti prijave, te upućivati svoje primjedbe, pohvale i sugestije.

Pored besplatnog servisnog VIBER telefona, tu su i dežurni telefoni komunalne inspekcije, građevniske inspekcije, te info telefoni informacijskog centra i matičnog ureda.
na dan 05.07.2019. godine iznosi 133,886.09 KM
na dan 05.07.2019. godine iznosi 51,857.45 KM
na dan 04.07.2019. godine iznosi 29,388.26 KM (Doprinosi na plaću) 15,800.00 KM (Zavod za prostorno uređenje - dobavljači ) 11,044.80 KM (IPSA institut - izrada prednacrta Urbanističkog plana ) 2,000.00 KM (Centar za socijalni rad Bihać - jednokratne novčane pomoći ) 2,000.00 KM (Gradski sportski savez- sufinansiranje vrhunskog sporta u 2019. godini ) ukupno: 60,233.06 KM