COVID-19 u Bihaću
do danas testirano 1987 od 56.261 stanovnika. Zadnja promjena podataka 06.07.2020. 09:54:25 sati

Grad Bihać

8

broj oboljelih

Grad Bihać

4

broj umrlih

Grad Bihać

0

broj u samoizolaciji

COVID-19 u USK
do danas testirano 5039 od 273.261 stanovnika. Zadnja promjena podataka u 06.07.2020. 09:54:58 sati
oboljelih: 30
umrlih: 10
izoliranih: 0
testiranih: 5039
COVID-19 u Bosni i Hercegovini
do danas testirano 60667 od 3.531.159 stanovnika. Zadnja promjena podataka u 06.07.2020. 09:54:14 sati
oboljelih: 5380
umrlih: 185
izoliranih: 0
testiranih: 60667
Vijesti
Obavijesti
Javni Pozivi
DOGAĐAJI
Kontakt podaci
+ Kabinet gradonačelnika
 • Dijana Bišćević
 • tel: 037/229-601
  e-mail: dijana.biscevic@bihac.org
+ Sekretar Gradskog organa uprave
 • Sinha Kurbegović
 • tel: 037/229-604
  e-mail: sinha.kurbegovic@bihac.org
+ Služba za podršku i razvoj uprave
 • Edin Kulenović
 • tel: 037/229-606
  e-mail: edin.kulenovic@bihac.org
+ Služba za urbanističko planiranje i građanje
 • Suvad Tutić
 • tel: 037/229-615
  e-mail : suvad.tutic@bihac.org
+ Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove
 • Jasmin Stambolija
 • tel: 037/229-679
  e-mail: jasmin.stambolija@bihac.org
+ Služba za budžet i trezor
 • Jasmina Ćoralić
 • tel: 037/229-646
  e-mail: jasmina.coralic@bihac.org
+ Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
 • Dženata Džehverović - Župa
 • tel: 03/229-660
  e-mail: dzenatadzehveroviczupa@bihac.org
+ Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
 • Alisa Mahmutagić
 • tel:037/229-631
  e-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
+ Služba za internu reviziju
 • Damir Đug
 • tel: 037/229-615
  e-mail: damir.djug@bihac.org
+ Služba za upravljanje lokalnim razvojem
 • Nijaz Lipovača
 • tel: 037/229-619
  e-mail: nijaz.lipovaca@bihac.org
+ Služba civilne zaštite
 • Fuad Dedić
 • tel: 037/226-134
  e-mail: fuad.dedic@bihac.org
+ Služba za stručne poslove Gradskog vijeća Bihać
 • Zlata Ibrahimpašić
 • tel:037/229-607
  e-mail: zlata.ibrahimpasic@bihac.org
+ Gradsko pravobranilaštvo
 • Kemal Redžić
 • tel: 037/226-402
  e-mail: kemal.redzic@bihac.org
suhret fazlic

Šuhret Fazlić

Gradonačelnik +387(0)37/229-605 kabinet@bihac.org
edin moranjkic

Davor Župa

Predsjedavajući Gradskog vijeća +387(0)37/229-607 vijece@bihac.org
Informacijski centar
+387(0)37/229-618
Matični ured
+387(0)37/229-634
Komunalna inspekcija
+387(0)61/174-336
Građevinska inspekcija
+387(0)61/165-546
besplatni viber telefon 061 057 057
Besplatni VIBER telefon uveden je u cilju bolje, brže i lakše komunikacije sa građanima, tj. kako bi se građani mogli potpuno besplatno informisati o pravilima, procedurama, nadležnostima i svim ostalim pitanjima vezanim za Gradsku upravu Grada Bihaća, odnosno kako bi na jednostavan način mogli vršiti prijave, te upućivati svoje primjedbe, pohvale i sugestije.

Pored besplatnog servisnog VIBER telefona, tu su i dežurni telefoni komunalne inspekcije, građevniske inspekcije, te info telefoni informacijskog centra i matičnog ureda.
na dan 07.07.2020. godine iznosi 70,082.64 KM
na dan 07.07.2020. godine iznosi 50,886.52 KM
na dan 06.07.2020. godine iznosi 34,102.70 KM (Dobavljači (usluge fizičkog obezhbjeđenja, nabavka materijala, održavanje programa i infor.sistema, održavanje sistema grijanja, odvoz smeća, premije osiguranja, ispitivanje površinskih voda, objave javnih oglasa, nabavka goriva, usluge pranja autom) 5,520.00 KM (Zakupi MZ za I i II kvartal 2020) 3,000.00 KM (Klub ekstremnih sportova Limit -biciklistički maraton) 1,000.00 KM (Lokalna izborna komisija) ukupno: 43,622.70 KM