Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada Bihaća i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava, na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće je organ odlučivanja, koji donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu s ustavom, zakonom i statutom. Gradsko vijeće ima trideset (30) vijećnika.

Gradsko vijeće se konstituira izborom predsjedavajućeg Gradskog vijeća na prvoj sjednici, na kojoj je prisutna većina od ukupnog broja gradskih vijećnika.

Potražite nas na Facebook-u

Septembar 2017
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013