UPRAVA

Pod javnom upravom podrazumijevaju se: državna, entitetske, kantonalne, Brčko distrikta i lokalna uprava. Ovako definisanu javnu upravu na lokalnom nivou čine službe za upravu. Gradski organ državne uprave Grada Bihaća, kojom rukovodi gradonačelnik, organizovan je u 7 (sedam) gradskih službi za upravu.

RUKOVOĐENJE

Gradskim organom uprave rukovodi gradonačelnik. Gradonačelnik je organ izvršne vlasti u Gradu i izabrani zvaničnik. Za vršenje savjetodavnih, stručnih i drugih poslova od značaja za rad gradonačelnika obrazuje se Kabinet gradonačelnika. U rukovođenju gradskim organom uprave, gradonačelnik ima ovlaštenja utvrđena ustavom, zakonom, podzakonskim propisima, Statutom Grada Bihaća, drugim općim aktima i odlukama Gradskog vijeća. Gradonačelniku u rukovođenju gradskim organom uprave pomaže sekretar gradskog organa uprave. Sekretar gradskog organa uprave je rukovodeći državni službenik.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Unutrašnja organizacija gradskog organa uprave zasniva se na principima kojima se osigurava:

 • zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova, racionalna organizacija rada i uspješno rukovođenje organom, te puna zaposlenost i odgovornost državnih službenika i namještenika za izvršavanje poslova radnog mjesta
 • ostvarivanje pune saradnje općinskog organa uprave s drugim organima
 • grupisanje poslova prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, obimu, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uvjetima za njihovo održavanje
 • potpunije objedinjavanje zajedničkih i općih poslova, radi njihovog racionalnog obavljanja i korištenja usluga

Gradske službe za upravu su:

 • Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove,
 • Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove,
 • Služba za stručne i zajedničke poslove,
 • Služba za finansije,
 • Služba za internu reviziju,
 • Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti,
 • Služba civilne zaštite.
Potražite nas na Facebook-u

Septembar 2017
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013