OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „CERAVCI I“ za područje „A1“ i „H“
17. april 2017. godine
Cijenjeni građani,

pozivamo Vas da prisustvujete javnoj raspravi na Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana  „Ceravci I“ za područje „A1“ i „H“, koja će se održati dana 20.04.2017.godine sa početkom u 13.00 sati u Salonu za vjenčanja u prizemlju zgrade Gradske uprave Bihać.
Zahvaljujemo svim građanima, koji su na održanom javnom uvidu, svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima dali svoj doprinos u kreiranju regulacionog plana.
   

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić


Nazad
© Opcina Bihac 2013