Delegacija gradske uprave posjetila kompaniju „LASER“ d.o.o. Bihać
14. april 2017. godine
Na inicijativu bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića delegacija gradske uprave Bihać posjetila je privredno društvo „Laser“ d.o.o. Bihać. Posjeta je organizirana s ciljem jačeg povezivanja grada Bihaća kao jedinice lokalne samouprave sa preduzećima koji posluju na području Grada, a od značaja su za lokalnu zajednicu i njen daljni razvoj. Krajnji cilj posjete jeste analiza  postojećeg stanje i projekcije razvoja preduzeća sa posebnim akcentom na poslove koji su u nadležnosti Grada.

Preduzeće Laser osnovano 1997. godine i prvih godina je obavljalo djelatnost trgovine na malo kuhinjskim namještajem i opremom za kuhinje. Od 2012.godine preduzeće je prešlo u vlasništvo Švicarskog holdinga i od tada se konstantno razvija i održava postojeće kapacitete. Pored proizvodne hale preduzeće ima i dva prodajna salona na području Bihaća.

„Trenutno preduzeće Laser ima oko 100 stalno zaposlenih radnika i uredno izmiruje sve obaveze prema državi i uposlenicima. Cjelokupni asortiman kuhinjskog namještaja i elemenata se izvozi na strano tržište (Švicarska) i u druge zemlje EU, dok dio proizvodnog programa i montaže je namjenjen za domaće kupce na području grada i USK-a“- kazao je Almir Dizdarević, zamjenik generalnog direktora Lasera.

Poteškoće u poslovanju se ogledaju u činjenici da  preduzeće već izvjestan period ima potrebu za proširenjem postojećih kapaciteta, budući da u sadašnjem pogonu nije moguće povećanje proizvodnje zbog nedostatka potrebnog prostora za nabavku novih mašina i opreme.

Sadašnji pogon je kapaciteta 10.000 m²  površine objekta, a njihove potrebe  zadovoljila bi kupovina državnog zemljišta u vlasništvu Grada za izgradnju novog objekta površine oko 40.000-50.000 m² i to po mogućnosti van urbanog područja Grada, gdje se i grade ovakvi kapaciteti.

Predstavnici Gradske uprave Bihać  istakli su predstavnicima preduzeća Lasera, da će u cilju davanja neophodne podrške unapređenju razvoja i poslovanja preduzeća, putem resorne Službe odmah pribaviti raspoložive podatke o slobodnim nekretninama na području grada Bihaća koje bi mogle biti interesantne preduzeću Laser za kupovinu.


Nazad
© Opcina Bihac 2013