U ponedjeljak 20.marta 2017.godine 7.sjednica Gradskog vijeća Bihać
15. mart 2017. godine

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za ponedjeljak 20.marta 2017. godine  sa početkom u 9 sati 7. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici, a vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

  1. a) Nacrt Budžeta Grada Bihaća  za 2017. godinu.
    b) Nacrt Odluke o izvršavanju  Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu.
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana "Ceravci I" za područje "A1" i "H"
  3. Izvještaj o realizaciji Programa rada  Gradskog vijeća  Bihać  za 2016. godinu.
  4. Izvještaj o radu Gradske izborne komisije Bihać za 2016. godinu.

Na znanje: Informacija o radu Policijske stanice Bihać za januar 2017.godine.

 

Materijale za 7. sjednicu Gradskog vijeća Bihać ovdje možete pogledati i preuzeti

 


Nazad
© Opcina Bihac 2013