Kreće akcija uklanjanja pasa lutalica sa gradskih ulica
14. mart 2017. godine
Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove u suradnji sa JP „Veterinarska stanica“ Bihać i JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać u vremenskom periodu od 14.03.2017.godine do 30.05.2017. godine realizirati će akciju „Kućni ljubimac“.  Akcija za cilj ima uklanjanje pasa lutalica sa ulica i trgova, ispred škola i bolnica i stavljanje istih pod nadzor, pri čemu će se posebna pažnja obratiti na opasne pse (pas koji je već napao čovjeka, psi koji svojom veličinom i agresivnošću predstavljaju prijetnju).

Svim građanima  upućujemo poziv  da prijave i izvrše registraciju i čipiranje pasa u vlasništvu. Građani Bihaća Odsjeku za inspekcijske poslove pri gradskoj upravi Bihaća  mogu prijaviti vlasnike koje drže kućne ljubimce u stanovima ili dvorištima, a isti nisu registrirani i prijavljeni.

Akciju „Kućni ljubimac“, istovremeno sa tri tima, zajednički će provoditi zaposlenici JP „ Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać i JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać, te komunalni redari Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove. Akcija će se provoditi  svaki radni dan (u dane vikenda po potrebi) u ranim jutarnjim satima ili u vremenu najvećeg okupljanja pasa lutalica  po određenim lokalitetima do okončanja akcije.

Ovim putem upozoravamo građane da će ometanje izvođenja akcije biti sankcionirano od nadležnih inspekcijskih službi i policije. Vlasnici pasa koji za vrijeme akcije ne prijave psa za čipiranje biti će sankcionisani u skladu sa propisanim zakonskim odlukama.

Službe za komunalne djelatnosti, vode,
zaštitu okoliša i inspekcijske poslove                                                                                                                                                                      grada Bihaća
Nazad
© Opcina Bihac 2013