U ponedjeljak 20.februara 2017. godine zakazana 6.sjednica GV Bihać
15. februar 2017. godine

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je u ponedjeljak 20.februara 2017. godine sa početkom u 9:00 sati 6. sjednicu GV Bihać. Gradski vijećnici raspravljati će o slijedećim tačkama dnevnog reda:

 

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli gradskih priznanja i nagrade Grada Bihaća za 2016.godinu
 1. Nacrt Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području grada Bihaća
 1. a)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje podzemnog 10 (20) kV kablovskog dalekovoda TS 10 (20)/ 0,4 kV „Ozimice 3“- TS 10 (20)/0,4 kV „T.Š.C.“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
  b)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije i izgradnje kablovskog  dalekovoda TS 35/10 kV „Bihać“- TS 10(20)/0,4 kV „Harmani škola.“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
  c)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  ustanovljenjem služnosti radi legalizacije  10(20) kV dalekovoda i TS 10(20)/0,4 kV „Fatkići “ – TS naselje Velika Gata u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
  d)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  ustanovljenjem služnosti radi legalizacije  10(20) kV kablovskog dalekovoda TS 35/10 kV „Livadska 2“- TS 10(20)/0,4 kV „Jablanska 1.“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica  „Elektrodistribucija“ Bihać
  e)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije10(20) kV kablovskog dalekovoda TS 35/10 kV „Kralje“- TS 10(20)/0,4 kV „Kamenica 7“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
  f)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije 10(20) kV kablovskog dalekovoda TS 35/10 kV „Bihać“ - TS 10(20)/0,4 kV „Robna kuća.“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
  g)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Čavnik 3“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
 1. a) Prijedlog Rješenja o prestanku članstva opozivom predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
  d) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period  predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
 1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda za obračun komunalne naknade za 2017.godinu.
 1. Prijedlozi Zaključaka o podnesenim Inicijativama vijećnika:
  a)  Asmira Budimlić
  b)  Dinka Bećirspahić

 

Materijale za 6. sjednicu Gradskog vijeća Bihać ovdje možete pogledati i preuzeti

 


Nazad
© Opcina Bihac 2013