Delegacija FICE u posjeti gradu Bihaću
6. februar 2017. godine

Čelni ljudi FICE, međunarodne organizacije za brigu o djeci i mladima osnovane 1948.godine pod okriljem UNESCO-a , posjetili su gradsku upravu Bihaća i u razgovoru sa Šuhretom Fazlićem, gradonačelnikom Bihaća predstavili svoj rad sa posebnim akcentom preventivno djelovanje i rad sa mladima bez roditeljskog staranja .

Herman Radler, predsjednik FICA International, Roland Stubbi,predsjednik FICA Švicarske, Nedžad Hadžić, predsjednik FICA BiH i Amir Amidžić, predsjednik UO FICA BiH , predstavili su dosadašnje aktivnosti ove organizacije koja teži na unapređenju prava djece koja ne mogu da žive sa svojim roditeljima i djece koja zbog vanrednih situacija kao što su rat i prirodne katastrofe , nemaju nikog da se brine o njima.

“Grad Bihać  zainteresiran je za aktivnosti i projekte koje FICA  želi realizirati u BiH, a jedan od njih je i izgradnja Centra za prevenciju i dijagnostiku za mlade i ukoliko postoji mogućnost da takav centar bude izgrađen u Bihać , mi smo spremni, da u skladu sa svojim mogućnostima, budemo dio tog projekta”-kazao je gradonačelnik Fazlić.

On je istakao da iako gradska uprava nema nadležnosti u oblasti socijalne zaštite, neće izostati podrška grada Bihaća svakom projektu koji za cilj ima sklonjanje mladih sa ulice, njihovo zbrinjavanje i socijalizaciju.


Nazad
© Opcina Bihac 2013