BAZA GRAĐANA GRADA BIHAĆA KOJI ŽIVE I RADE U INOSTRANSTVU - DIJASPORA

Pozdravna riječ gradonačelnika

Poštovani građani Grada Bihaća koji živite i radite u dijaspori,

Grad Bihać želi jačati veze sa našom dijasporom i uspostaviti što bolju saradnju i komunikaciju.

Zbog toga smo osnovali Tim - Ured za dijasporu čiji je cilj da pruža administrativnu pomoć građanima koji žive i rade u dijaspori, komunicira sa dijasporom, uspostavlja kulturne, sportske i društvene odnose, te da stvara povoljan poslovni ambijent za ulaganje iz dijaspore na području Grada Bihaća.

Unaprijeđenje komunikacije je prvi korak za ostvarivanje što bolje saradnje, te Vas pozivamo da se registrujete u bazu podataka građana Grada Bihaća koji žive i rade u inostranstvu, odnosno bazu podataka dijaspore Grada Bihaća kako bismo mogli postići što bolju komunikaciju i saradnju.

Pozivamo Vas da nas kontaktirate, te nam uputite prijedloge, sugestije i primjedbe.

Obavještavamo Vas da je u funkciji „Servis 48“ gdje možete dobiti sve odgovore na postavljena pitanja u roku 48 sati.

GRADONAČELNIK
Šuhret Fazlić


Novogodišnji dani sa dijasporom

Zahvaljujemo onima koji su se registrirarali u našu bazu podataka, kao i onima koji su koristili usluge Ureda za dijasporu čiji je cilj da pruža administrativnu pomoć građanima koji žive i rade u dijaspori, komunicira sa dijasporom, uspostavlja kulturne, sportske i društvene odnose, te da stvara povoljan poslovni ambijent za ulaganje iz dijaspore na području Grada Bihaća.

Sve ove aktivnosti nastaljamo u 2017. godini, te želimo istaći da vam je Ured za dijasporu na raspolaganju za sva vaša pitanja i potrebe, te možete koristiti Servis 48.

Svima vama koji živite i radite u dijaspori želimo sretnu i uspješnu 2017. godinu.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić


OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE U DIJASPORI

Obavještavaju građani sa prebivalištem na području Bihaća, a boravištem van države BiH, da će u periodu od 26.12.2016. godine do 05.01.2017. godine, posebna kancelarija matičnog ureda biti na raspolaganju građanima iz dijaspore, a za potrebe upisa činjenica rođenja, vjenčanja i smrti BiH državljana nastalih u inostranstvu, izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, te pružanje informacija i stručne pomoći u vezi sa građanskim stanjima.

Za sve informacije i poslove u vezi sa građanskim stanjima građani iz dijaspore se mogu obratiti kontakt osobi Višem referentu za građanska stanja - matičarki Semhi Mahmutović i to lično u Centru za pružanje usluga Gradskog organa uprave Grada Bihaća, kancelarija broj S11, telefonom na broj +387 37 229 613, putem fax-a na broj +387 37 222 733 ili e-mailom na adresu maticar@bihac.org .

Za informacije po pitanju pribavljanja dozvola za rad, obavljanja registristriranih djelatnosti, i svih drugih informacija mogu se obratiti neposredno Stručnom savjetniku za pravne poslove u kancelariji broj 217 drugi sprat, ili telefonom na broj +387 37 229 626, ili e-mailom na adresu sakib.alijagic@bihac.org

Isto tako obavještavamo da je formiran Tim-Ured za dijasporu s ciljem pružanja administrativne pomoći građanima koji žive i rade u dijaspori, komuniciranja sa dijasporom, uspostavljanja kulturnih, sportskih i društvenih odnosa, te stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta za ulaganje iz dijaspore na području Grada Bihaća.

Unaprijeđenje komunikacije je prvi korak za ostvarivanje što bolje saradnje te pozivamo ove građane da se registruju u bazu podataka građana Grada Bihaća koji žive i rade u inostranstvu odnosno bazu podataka dijaspore Grada Bihaća, kako bismo mogli postići što bolju komunikaciju i saradnju. Registrirati se mogu lično u Timu-Uredu ili putem e-maila: dijaspora@bihac.org, na koji mogu uputiti svoje prijedloge, sugestije ili primjedbe, te razne upite na koje se će dobiti odgovor u roku od 48 sati.

GRADONAČELNIK
Šuhret Fazlić

Potražite nas na Facebook-u

Septembar 2017
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013