vijest

Završna javna rasprava na nacrt Odluke o podizanju spomen obilježja Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine

datum objave: 24.01.2019

Dana 30.10.2018 godine Gradsko vijeće Grada Bihaća usvojilo je Zaključak o prihvatanju nacrta Odluke o podizanju spomen obilježja  Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine.Tačkom III navedenog Zaključka formirano je radno tijelo Gradskog vijeća koje će održati završnu javnu raspravu dana 30.01.2019.godine.

Obavještavamo zainteresirane da će se završna javna rasprava održati dana 30.01.2019.godine sa početkom u 13:00  sati  u Centru za pružanje usluga građanima-Salon za vjenčanje.