vijest

Zaključen Memorandum o saradnji između organizacije Save the Children, Centra za socijalni rad Bihać i Grada Bihaća

datum objave: 29.07.2019

U Gradskoj upravi Bihaća održan je sastanak na kojem je zaključen Memorandum o saradnji između predstavnika organizacije Save the Children, Centra za socijalni rad Bihać i Grada Bihaća.

Svrha ove saradnje je zajedničko djelovanje na unapređenju jednakog pristupa kvalitetnim i inkluzivnim uslugama iz oblasti socijalne zaštite na prostoru grada Bihaća. Imajući u vidu ulogu socijalne zaštite u jačanju otpornosti djece, porodica i zajednica, ostvarivanju većeg stepena jednakosti, te podržavanju ljudskog i ekonomskog razvoja zajednice, organizacija Save the Children kroz projekat „Envision - kreiranje podržavajućeg okruženja za socijalnu ukljućenost djece“ pomoći će jačanju kapaciteta Centra za socijalni rad Bihać različite modalitete podrške.

Saradnja podrazumijeva podršku u edukativnom, kadrovskom i materijalnom smislu, a cilj projekta je osigurati kvalitetne institucijalne i vaninstitucijalne servise za djecu uključenu u život ili rad na ulici i djecu u riziku, te da se osigura visoko kvalitetna podrška za djecu i porodice iz marginaliziranih kategorija kao i integracija tih korisnika u društvo.