vijest

Za utorak 23. aprila 2019. godine zakazana 33. sjednica GV Bihać

datum objave: 18.04.2019

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać za utorak 23. aprila 2019. godine sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici zakazao je 33. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke: 

1. Prijedlog Odluke o komunalnim taksama

2. Prijedlog Odluke o usvajanju ažuriranog Programa kapitalnih investicija Grada Bihaća za 2019. godinu

3. Prijedlog Odluke o sufinansiranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

4. Prijedlog Odluke o utrošku sredstvima namjenjenih za poljoprivredu na području Grada Bihaća u 2019. godini

5. Izvještaj  o implementaciji Lokalnog  ekološkog akcionog plana za životnu sredinu  i okoliš (LEAP) za područje grada Bihaća, za 2017. godinu

6. Izvještaj o implementaciji strategije razvoja općine Bihać 2014 – 2023.  za 2018. godinu

7. Prijedlog Zaključka o prekidu postupka za utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom zemljištu po zahtjevu Skopljak Fatime i Kadije iz Bihaća

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Župnom uredu sv. Ante Padovanski Bihać  za postavljanje ulične ograde oko parcele na nekretnini u vlasništvu Grada Bihaća i davanje sagasnosti Gradonačelniku Grada Bihaća za potpisivanje notarski obrađene izjave

9.a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovnih  prostorija Udruženju  „LAN“  Bihać

b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne zgrade Mjesnoj zajednici Kulen Vakuf

10. Prijedlog  Zaključka o utvrđivanju vrijednosti  obračunske jedinice- boda za obračun komunalne naknade za 2019. godinu

11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na cijene povjerenih komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu  

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kolegija Gradskog vijeća

13. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Gradske izborne komisije Bihać

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju  zamjenika pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Bihać

Na znanje:

Izvještaj o kvaliteti vode za piće iz vodovodnog sistema Grada Bihaća za I kvartal 2019. godine