vijest

U ponedjeljak 24. decembra 2018. godine 28. sjednica Gradskog vijeća Bihać

datum objave: 18.12.2018

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać za ponedjeljak 24. decembra 2018. godine sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici zakazao je 28. sjednicu Gradskog  vijeća Bihać.Vijećnici će prije dnevnog reda biti informisani o Izvještaju o prestanku mandata vijećnicima u Gradskom vijeću Bihać i dodjeli mandata sljedećim kvalificiranim kandidatima.

Dnevni redom predviđene su slijedeće tačke:

1.a) Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2019.godinu

 b) Nacrt  Odluke o izvršavanju Budžeta Grada za 2019.godinu

 c) Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Bihaća za period januar – mart 2019.godine

2. a) Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Bihaća

b) Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Bihaća putem emisije obveznica Grada Bihaća

 c)  Prijedlog Odluke o reprogramu i dodatnom zaduženju Grada Bihaća

3. Prijedlog   Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Bihaća

4. Prijedlog Odluke o  komunalnoj naknadi

5. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća za 2019.godinu      

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana lokacija za korištenje  javnih površina na području grada Bihaća

7. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi  legalizacije dalekovoda   10(20)kV   TS 35/10(20) kV „Žitoprerada“- TS 10(20)kV „Veterinarska stanica“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

 b) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  ustanovljenjem služnosti radi izgradnje  kablovski 10(20) kV  vodova: kb 10(20) dionica C006-3138  (Zaobilaznica) i KB 10 (20) kV dionica  3138- C007 (Zaobilaznica) Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija „ Bihać

 c) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje podzemnog kablovskog  dalekovoda  10(20) kV dionica  „TS Kombiteks“ – „TS Zaobilaznica 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

 d) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije kablovskog 10(20) kV dalekovoda   dionica OK04- C001 (DV Separacija, Pritoka, Golubić) Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

  e) ) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina radi izgradnje TS 10(20)/0,4 kV „Luke 4“ (630 kVA)  Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

 f) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  radi legalizacije postavljenog  kablovskog 10(20) kV dalekovoda za  „TS 10(20)/04 kV  „Lohovo 4“   i postavljanje STS-B 10(20)/0,4 kV „Lohovo 4“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

 g) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  radi izgradnje 10(20) kV podzemnog  dalekovoda za  „TS 10(20)/04 kV  „Hotel“   -TS 10(20)/0,4 kV „Biro“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

h) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  radi legalizacije  i izgradnje  10(20) kV kablovskog dalekovoda za  TS 110/x Kv  „Bihać 1“ - TS 10(20)/0,4 kV „Vukovića progan“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

i) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti  u svrhu  legalizacije  i izgradnje/ postavljenja  10(20)kV   kablovskog dalekovoda  TS 35/10 kV „Žitoprerada“- TS 10(20)/0,4kV „Prekounje 1“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

8. Prijedlog Odluke o ustupanju motornog vozila na privremeno korištenje JP “Vodovod“d.o.o. Bihać

9. Prijedlog Rješenja  o razrješenju i imenovanju  predsjednika i zamjenika predsjednika  Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Bihaća

10.a)  Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 30.09.2018.

    b) Informacija o trošenju sredstava tekuće rezerve za period 01.01. – 30.09.2018.godine

11.a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Uniji studenata univerziteta u Bihaću

b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovnih prostorija UniCredit Bank d.d. Mostar

c) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Stranci za Bosnu i Hercegovinu, Gradski savjet Bihać.

d) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Organizaciji „Glas žene“ Bihać

e) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne zgrade  Fondaciji za nauku i umjetnost Revizor

Na znanje:

Izvještaj o kvalitetu vode za piće iz vodovodnog sistema Grada Bihaća za III kvartal 2018.godine